hobby

Den sociala scouten

2.7.2014

I scouterna lär man sig nya saker genom att prova på själv. Tillsammans med sin patrull har man scoutmöten och så åker man på läger och tävlingar. Man lär av varandra, får ständigt utmana sig själv, gemenskapen är stark och minnena blir många. Självkänsla, förmåga att samarbeta och ta ansvar är några av de sociala färdigheter man lär sig som scout.

Längd: 
06:17

Den praktiska scouten

2.7.2014

Scouting är en mycket mångsidig hobby som går ut på att lära sig nya saker och utvecklas genom att ha roligt och dela samvaro med andra likasinnade. Som scout får man många nya erfarenheter som gör en både praktisk och kreativ. Till exempel så lär man sig att orientera, överleva i naturen och att ge första hjälpen.

Längd: 
04:42

Sidor