hälsokunskap

Hälsokunskap

Provet i hälsokunskap 22.3.2013. Studentexamensnämndens beskrivningar av goda svar.

Beskrivningarna är inte bindande vid nämndens bedömning. Den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

Källa: Studentexamensnämnden

 

Sidor