Användarinloggning

samhällslära

Den sociala scouten

2.7.2014

I scouterna lär man sig nya saker genom att prova på själv. Tillsammans med sin patrull har man scoutmöten och så åker man på läger och tävlingar. Man lär av varandra, får ständigt utmana sig själv, gemenskapen är stark och minnena blir många. Självkänsla, förmåga att samarbeta och ta ansvar är några av de sociala färdigheter man lär sig som scout.

Längd: 
06:17

Den praktiska scouten

2.7.2014

Scouting är en mycket mångsidig hobby som går ut på att lära sig nya saker och utvecklas genom att ha roligt och dela samvaro med andra likasinnade. Som scout får man många nya erfarenheter som gör en både praktisk och kreativ. Till exempel så lär man sig att orientera, överleva i naturen och att ge första hjälpen.

Längd: 
04:42
16.5.2014

En stor del av EU:s budget går till jordbruket, varav Frankrikes jordbruk får den största delen av kakan. Varifrån kommer pengarna till EU:s budget och hur används pengarna? Är det rättvist att Storbritannien har billigare medlemsavgifter än de övriga medlemmarna? Varför vill EU stöda små- och medelstora företag samt minska på monopolföretagens makt? Vad i all världen är lobbyverksamhet? Vetamix arbetsblad innehåller fakta och olika infallsvinklar till de här EU-frågorna.

15.5.2014

Beslutsfattandet inom EU går till på olika sätt men de mest centrala institutionerna är alltid desamma - Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd och Europaparlamentet. Kommissionen bereder lagstiftningsförslagen och parlamentet och rådet fattar de egentliga besluten. Få insyn i hur EU egentligen skapar alla regler genom att klicka här.

Sidor