Användarinloggning

samhällslära

15.5.2014

Beslutsfattandet inom EU går till på olika sätt men de mest centrala institutionerna är alltid desamma - Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd och Europaparlamentet. Kommissionen bereder lagstiftningsförslagen och parlamentet och rådet fattar de egentliga besluten. Få insyn i hur EU egentligen skapar alla regler genom att klicka här.

Sidor