samhällslära

Feminismens historia

10.11.2014

Feminismen som ideologi uppstod under andra hälften av 1800-talet i Europa. Man började organisera sig i kvinnosaksföreningar för att arbeta för en jämlikare lagstiftning som tillåter kvinnan att välja sin egen väg i livet. År 1901 fick kvinnorna i Finland rätt att studera vid universitet på samma villkor som männen och 1906 fick kvinnorna rösträtt. Stora förändringar i samhället har skett sedan dess men feminismen behövs fortfarande.

Längd: 
14:36

Samhällslära

Provet i samhällslära 15.9.2014. Studentexamensnämndens beskrivningar av goda svar. 

Beskrivningarna är inte bindande vid nämndens bedömning. Den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

Källa: Studentexamensnämnden

Sidor