Användarinloggning

samhällslära

16.5.2014

En stor del av EU:s budget går till jordbruket, varav Frankrikes jordbruk får den största delen av kakan. Varifrån kommer pengarna till EU:s budget och hur används pengarna? Är det rättvist att Storbritannien har billigare medlemsavgifter än de övriga medlemmarna? Varför vill EU stöda små- och medelstora företag samt minska på monopolföretagens makt? Vad i all världen är lobbyverksamhet? Vetamix arbetsblad innehåller fakta och olika infallsvinklar till de här EU-frågorna.

15.5.2014

Beslutsfattandet inom EU går till på olika sätt men de mest centrala institutionerna är alltid desamma - Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd och Europaparlamentet. Kommissionen bereder lagstiftningsförslagen och parlamentet och rådet fattar de egentliga besluten. Få insyn i hur EU egentligen skapar alla regler genom att klicka här.

Sidor