samhällslära

Samhällslära

Provet i samhällslära 15.9.2014. Studentexamensnämndens beskrivningar av goda svar. 

Beskrivningarna är inte bindande vid nämndens bedömning. Den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

Källa: Studentexamensnämnden

Sidor