Alger invid Tvärminne forskningsstation

I Pussel bekantar vi oss med alger.

Felicia Österling och Filip Winberg träffar dykchef Ari Ruuskanen och amanuens Marko Reinikainen på Tvärminne forskningsstation. Tillsammans går de ut för att plocka alger vid en liten ö intill stationen. Sedan bekantar de sig närmare med sina fynd.

Redaktör: Anna Savonius
Utdrag ur Pussel
YLE 2006

Databas: 
Vetamix