Amerikan i Finland - Amy Schilder skriver år 2003 guidebok om Finland

Vilka spår av amerikansk kultur kan man hitta i Finland och vad är det som en amerikan, bosatt i Finland, saknar från Staterna?

Vi får bekanta oss med amerikanska Amy Schilder. Hon bor i Finland och håller på att skriva en guidebok om Finland.

Klippet är på engelska och saknar översättning.

Ur programmet Gogo
Redaktör: Minna Almark
Yle 2003

Databas: 
Vetamix