Att tala om alkohol med unga ger resultat

Prata öppet om alkohol, drickandets följder och inverkan på unga människor kan få unga att uppskjuta alkoholdebuten och minska på konsumtionen visar det svenska experimentet "Prata om alkohol". För högstadiet och gymnasiet.

Genom att prata om alkohol på rätt sätt så går det att påverka ungas dryckesvanor och få dem att vara uppmärksamma på sitt drickande eller avstå helt. Det hjälper också unga att flytta fram alkoholdebuten. I Sverige har experimentet "Prata om alkohol" givit goda resultat, berättar Per Hazelius.

Redaktör: Linda Söderlund
TV-nytt 2010

Materialet passar för lågstadiets högre klasser, högstadiet och gymnasiet.

Länktips:

Prata om alkohol - projektets hemsida

Till projektets sida "Puhutaan alkoholista"(på finska)

Lektionsmix för åk 7 uppåt om alkohol och alkoholism

Alkoholberoende borde upptäckas tidigare


Diskutera i klassen efter att ni sett på inslaget:

Vilka är elevernas första reaktioner efter att de sett inslaget? Hjälper det att prata med tanke på alkoholkonsumtionen? Hur mycket spelar föräldrarnas exempel in i den här frågan? Hur mycket är sprit närvarande i elevernas vardag?

Databas: 
Vetamix