Barn i krissituationer

Det här avsnittet handlar om barnens känslor och upplevelser av olyckshändelser och svåra situationer. Som exempel tsunamin 2004.
Varning för starka bilder!

Intervju: Rasmus Ahlgren, Alexander Kukko och Katarina Lodenius

Redaktörer: Christian Forsberg, Pia-Maria Lehtola

Ett utdrag ur Ratatosk
YLE FST 2005

Databas: 
Vetamix