Blåvingefjäril

Blåvingefjärilen eller blåvingen är en dagfjäril.

Blåvingefjärilen är en dagfjäril. Den blir 18-42 mm i vingspann. Vingarnas ovansida är som namnet antyder vanligen blåfärgade, men detta gäller i huvudsak hanarna; honorna är mer bruna. Äggen är gropiga och läggs vanligen på olika ärtväxter. Som andra juvelvingar producerar även blåvingarnas larver sockerhaltiga ämnen som får myror att vårda dem.

Foto:Kari Hautanen

Databas: 
Vetamix