Boktid: Maria Turtschaninoff - Underfors

Maria Turtschaninoff berättar om sin roman Underfors.

Denna gång bekantar vi oss med Maria Turtschaninoffs roman Underfors. Maria är född år 1977 i Helsingfors och är en finlandssvensk ungdoms- och barnboksförfattare. Hon studerade humanekologi vid Göteborgs Universitet och blev filosofie magister år 2000. Då återvände hon till Helsingfors och började jobba som redaktör på Radio Vega. Idag är hon bosatt i Karis och är sysselsatt som författare och fri skribent. Underfors är Maria Turtschaninoffs tredje roman inom genren fantasy. I denna intervju berättar hon hur historien om Underfors kom till. På sin hemsida berättar Maria att "Underfors handlar om våra fäders synder och hur de påverkar våra öden. Vem är jag, vem vill jag vara, vem får jag bli? Dagens Finland möter varelser ur vår folktro i en berättelse där kärlek och lojalitet spelar en stor roll." http://www.mariaturtschaninoff.com Maria Turtschaninoffs verk: Underfors (2010) Arra (2008) De Ännu Inte Valda (2007) Min mat och mammas (2006) Ett utdrag ur Boktid YLE FST 2011

Databas: 
Vetamix