Design på 1950-talet

Designexpert Jonas Forth berättar om designen på 1950-talet och relaterar formgivningen till den tid människan levde i då. Han visar också olika tidstypiska föremål.

Den kantiga funktionalismen - "funkisen" - hängde kvar till en del in på 1950-talet men linjerna blev småningom mjukare. Befolkningen i västvärlden fick det allt bättre ställt och konsumtionen hamnade snart i fokus. Naturen stod ofta för både material och inspiration.

Flera finländska designers gjorde sig stora namn på femtiotalet.

Nu (2011) är det svårt att fynda föremål från 1950-talet, de har stadigt ökat i popularitet och efterfrågan är stor.

Ur Min Morgon 25.01.2011
Programvärdar: Sonja Kailassaari och Henric Öhman
Produktion: Cityportal Ab 2011

Min Morgons webbplats
 

Databas: 
Vetamix