Design på 1970-talet

Designexpert Jonas Forth berättar om designen på 1970-talet. Forth beskriver den färgglada sjuttiotalsdesignen med ordet "förvirring".

Starka färger, stora former och motiv och hantverk präglade designen på 1970-talet. Många föremål var i keramik och nästan naiva i sitt utförande. Jonas Forth har som vanligt med sig exempel på både bruksföremål och prydnadssaker till studion.

Till de stora finländska namnen på sjuttiotalet hör Savitorppa, Yrjö Kukkapuro - och Pentik, som vi känner i dag i form av en rätt stor affärskedja, startade eget under sjuttiotalet.

Ur Min Morgon 22.03.2011
Programvärdar: Eva Kela & Henrik von Pfaler
Produktion: Cityportal Ab 2011

Min Morgons webbplats
 

Databas: 
Vetamix