Efter självmordet

Marikas ensamhet blev för stor och hon tog livet av sig. Hennes föräldrar berättar om sorgen och hur de har bearbetat den.

Marika tog livet av sig. Föräldrarna berättar om sorgearbetet, hur de bearbetat sin sorg. Vårt samhälle är kan hända inte så öppet att man fritt kunde prata om självmord och sorgen efter det.

Pappan talar finska, icke översatt.

Utdrag ur Gogo
Redaktör: Minna Ahlmark
Yle 2003

Länktips:
<a data-cke-saved-href=" http://www.vardguiden.se/Tema/Psykisk-ohalsa/Sjalvmordstankar/Anhorig/" href=" http://www.vardguiden.se/Tema/Psykisk-ohalsa/Sjalvmordstankar/Anhorig/" _blank"="">Råd för anhöriga

Databas: 
Vetamix