Elementet eld

Förr trodde man på eldgudar men idag lever de endast i sagorna. Elden är ett av människans viktigaste verktyg.

Det sägs att människan uppfann elden för länge sen, kring en halv miljon år sedan. Men det är nog inte riktigt sant. För elden har alltid funnits och brunnit - utan människans hjälp. Varifrån kommer den då, om ingen uppfunnit den? Elden kommer från två helt olika håll: uppifrån himlen och nerifrån jordens inre, dvs. från blixtar och vulkaner. En eld som har tänts av ett vulkanutbrott eller av en blixt, den är vild och oregerlig. Om elden inte hejdas, slukar den hungrig allt brännbart som kommer i dess väg.

I långa tider var därför alla vilda djur, också människan, livsrädda för elden och flydde snabbt så snart de kände lukten av rök. Så var det tills urtidsmänskan blev nyfiken på elden. Kanske tog hon en bit glödande trä, blåste på den, lade till några träbitar och simsalabim - där brann världens första lägereld, snällt och beskedligt, utanför hennes grotta. Urtidsmänniskan hade gjort en stor upptäckt. Hon hade kunnat tämja den vilda och farliga elden, så att den gav henne ljus och värme just där hon ville ha den. Den upptäckten gjorde hon för en halv miljon år sedan och det var ingen liten upptäckt det. Från och med den dagen kom elden att bli ett av människans viktigaste verktyg. Från att ha varit livsfarlig blev elden livsviktig.

Den måste skötas och matas, den fick inte dö ut och den fick inte komma lös. Det här var ännu långt före tändstickornas och brandsläckarnas tid. Det var eldgudarnas tid. Runt om i världen såg man elden som en gåva från gudarna. Den var helig och man fick aldrig låta den slockna. Man hyllade eldgudarna med fester och offergåvor, så att de inte skulle bli arga och ta tillbaka elden från människorna.

Här i Norden trodde man att det var guden Tor som härskade över elden. När det åskade var det Tor som smidde järn med sin hammare i himlen och lät gnistorna regna ner över jorden. I dag lever Tor och de andra eldgudarna kvar bara i sagorna. Och elden är varken särskilt mystisk eller helig längre för människorna. Fast visst är det just en eld vi tänder när vi vill fira något alldeles speciellt. Och fortfarande är det av elden vi får värme och ljus. Med tiden har vi hittat på mängder av saker vi kan göra med hjälp av eld.

Utdrag ur Pussel 2005

Databas: 
Vetamix