Fårticka

Vi bekantar oss med fårtickan.

Fårtickan är en god matsvamp som gärna växer i blandskog av gran och tall. Fårtickan liknar blek taggsvamp men är slät på undersidan av hatten. Hatten är god att laga biff av medan stammen passar bra som blandsvamp.

Ett utdrag ur Min Morgon
Cityportal/YLE 2012

Databas: 
Vetamix