Förortsliv

Första förorterna byggdes i Finland på 1950-talet. Här får vi bekanta oss med förortsbon och lär oss om förorternas historia.

De första förorterna byggdes i Finland på 1950-talet. Då var det brist på bostäder. Fastän förorterna fortfarande är utsatta för kritik säger de som bor där att de trivs bra. Utanför Stockholm finns det förorter där nästan alla är flyktingar. Också i Tyskland finns det stora förorter som är nästan som städer.

Redaktör: Asta Dalman
Utdrag ur X-tra
Yle 2003

Databas: 
Vetamix