Felix börjar skolan - Vilse

Felix tappar bort sig i skolan.

Felix bekantar sig med skollivet. I det här avsnittet tappar han och Lasse bort sig. Som tur hittar vaktmästaren pojkarna.

Redaktör: Inge Engström
Yle 2001

Databas: 
Vetamix