Feministsång

En grupp kvinnor och barn framför en feministisk sång.

Under feminismens framtåg på 1970- och 1980-talen kämpade kvinnorna för att få det bättre. Man samlades i kvinnogrupper och använde sig bland annat av musik och dans för att höja kvinnornas medvetenhet och föra fram det feministiska budskapet.

Redaktörer: Christine Saarukka och Britta Lindblom

Utdrag ur programmet Systrar det är morgon, del 2
RTV Asiaohjelmat 1980

Databas: 
Vetamix