Formel 5&6: Experiment med vattentemperatur

I detta avsnitt av Formel 5&6 har Jenny och Markus hittat isballonger i skogen och för dem till labbet till Tanja. De gör olika experiment med vatten och forskar i vattnets egenskaper i olika temperaturer.

Ett utdrag ur Formel 5&6 avsnitt 1/10 - Vattnets egenskaper

YLE 2006

Databas: 
Vetamix