FSD och kommunalvalet 2012

Kommunalvalet förrättas söndagen den 28 oktober 2012. Förhandsröstningen pågår den 17-23 oktober i Finland och den 17-20 oktober utomlands.

I det här inslaget vår vi veta mera om kommunalvalskandidaterna 2012 för FSD. På listorna finns det både nya och gamla ansikten. I sitt valmanifest lyfter FSD bland annat fram att man vill värna om de äldres rätt till en god vård och de ungas rätt till arbete.

Finlands Svenska Socialdemokrater, FSD, är ett av 15 partidistrikt inom Finlands Socialdemokratiska Parti, SDP.

Kommunalvalet förrättas söndagen den 28 oktober 2012. Förhandsröstningen pågår den 17-23 oktober i Finland och den 17-20 oktober utomlands.

I kommunalvalet påverkar du många aktuella frågor: läkarservicen i din hälsocentral, ungdomslokalerna, dagvårdsplatserna, kvaliteten på vattenledningsnätet, anslagen för ditt hembibliotek, skolornas bespisning, antalet fortbildningsplatser, idrottsanläggningarnas mångsidighet, äldreservicens omfattning osv. Frågor som utgör en del av just ditt dagliga liv.

Du kan läsa mera om kommunalvalet 2012 här http://www.kommunalval.fi/Sidor/default.aspx

TV-nytt
Yle Fem 2012

Databas: 
Vetamix