Häst

Hästen är ett flockdjur. Förr levde hästen vild, men för 5000 år sedan märkte människan att hästen kunde vara till nytta. Sedan dess har det funnits tamhästar.
 

Hästen är ett flockdjur. Det betyder att den trivs bäst tillsammans med andra hästar. Den allra första hästen var en liten, liten häst som man kallar gryningshästen. Den var inte större än en räv och åt nästan bara blad. Men det är många miljoner år sedan den fanns. För två miljoner år sedan såg hästen redan ut ungefär som våra hästar gör idag.

För ungefär 5000 år sedan märkte människan att hästen kunde vara till nytta och sedan dess har det funnits tamhästar. Men man visste inte genast att man kunde rida på hästar, det började man med långt senare. Nuförtiden då det finns bilar används hästen mest som ridhäst. Hästen har två avlägsna släktingar och det är åsnan och zebran.

Redaktör: Hedda Jakobsson
Utdrag ur Pussel
YLE 2004
 

Databas: 
Vetamix