Hemlös

Det finns många hemlösa finländare, en del av dem är psykiatriska patienter som inte får hjälp.

Uppträdande: Eva Helling

Redaktör: Melita Tulikoura

Utdrag ur programmet Solarplexus
FST Livsstil 2001

Databas: 
Vetamix