Himlaliv: Daniel Jakobsson om Gud och omvärlden

Daniel Jakobsson berättar om sin relation till Gud och omvärlden.

I det här programmet träffar vi Daniel Jakobsson. Daniel är 33 år gammal och kommer från Rusksele, en liten by i Västerbotten i Sverige. Nu är Daniel bosatt i Helsingfors och jobbar som ungdomsarbetsledare i Matteus församling.

Daniel anser att det viktigaste är inte hur vi tror, utan att vi tror. Relationen till Gud kan se ut på många olika sätt.

Daniels mamma var troende och Daniel var döpt inom lutherska kyrkan. Hans pappa kom däremot från en annan typ av kultur. Daniel säger själv att det var en bra blandning i hans familj när det gällde andlighet och tro.

Daniel trivdes bra i Rusksele tills han blev tonåring och började få intressen som inte passade in i hembyn. Han började längta bort någonstans var han kunde syssla med det han ville, musik, och där han kunde känna sig hemma.

Det var också i tonårsåldern som tron och Gud blev en allt viktigare del av Daniels liv. Efter 20-årsåldern började Daniels relation till Gud förändras. Han började fundera allt mera på sin omvärld - människorna, naturen och djuren. Daniel vände fokuset från sig själv mot omvärlden.

I det här programmet berättar Daniel om sin tro, sin relation till omvärlden, om sin syn på kristendom och politik och människors förhållningssätt till kyrkan.

Himlaliv 2011

Yle FST

Databas: 
Vetamix