Hos kosmetologen

Hur ska man bemöta en kund? Här är vi hos en kosmetolog.

I en serie om kroppsspråk och kundbetjäning får vi först se ett varnande exempel på hur man inte ska bemöta en kund. Därefter följer den korrekta versionen. Här är vi hos en kosmetolog.

Redaktör: Charlotet Lindroos
Fotografer: Antti Lempiäinen och Sixten Björkstrand
Klipp: Sixten Björkstrand
Medverkande: Mikaela Nyholm , Claudia Rybin

Serien är ett samarbete mellan Prakticum och Vetamix.

Vetamix 2012

Databas: 
Vetamix