Humlor och bin

Det finns flera olika arter av humlor och bin. I det här avsnittet får vi bl.a. lära oss om skillnaderna mellan humlor och bin samt vad som är typiskt för dessa insekter.

I Finland har vi över 200 arter av vildbin, av vilka ca 40 är olika sorters humlor. Bin lever enbart på pollen och nektar. Utseendemässigt är humlorna stora och runda och har större päls jämfört med bin, men det finns också biarter som är runda med stor päls.

Intervjuad: Guy Söderman

Redaktör: Ulrika Vestergård

Ett utdrag ur Uteliv
YLE FST 2006

Databas: 
Vetamix