Hundar

Redan på stenåldern hade människor hundar som husdjur. Det finns en massa olika hundraser och alla hundraser har olika egenskaper. De flesta hundraser kan man ha hemma som familjehundar.

Redan på stenåldern hade människan hundar som husdjur. Hundarna har levt så länge med människan att man inte riktigt vet när hunden blev tam. Det man vet är att tamhunden har många avlägsna släktingar, som t.ex. vargen. Nuförtiden finns det en massa olika hundraser och alla hundraser har olika egenskaper. Trots det kan nästan alla hundar räknas som sällskapsdjur, de flesta raser kan man också ha som husdjur hemma.

Fågelhundar som t.ex. spanielraserna är goda fågeljägare. Jakthundar som beagle och tax är bra på att spåra upp andra djur i skogen. Brukshundarna collie eller schäfer är bra på att valla eller vakta boskap såsom får och kor, och vissa raser kan t.ex. dra hundslädar.

Redaktör: Hedda Jakobsson

Utdrag ur Pussel

YLE 2004

Databas: 
Vetamix