Intelligent på tangent

Intelligent på tangent är en ny läs- och skrivmetod som tar med datorn i inlärningen från första början.

Intelligent på tangent är en ny metod som lärare kan använda för att lära barn att läsa och skriva. I metoden tas datorn med från första början. I Vasa övningsskola har man testat metoden sedan år 2006 - med goda resultat.

Materialet passar för lärarstuderande och lågstadielärare.

Närbild 2008
Redaktör: Malin Hulkki
Programledare: Anna Ruda

Länktips:

Svenska Kulturfonden om projektetDatabas: 
Vetamix