Isolycka

Vintrarna i skärgården bjuder ibland på svårigheter. I det här klippet berättar Evert Söderholm om hur han en gång föll genom isen men klarade livhanken.

Evert Söderholm har arbetat till sjöss hela livet. Han var den siste fyrmästaren på Norrskär i Österbotten och bodde på skäret året om.

Redaktörer: Tom Backmansson, Harry Granberg, Christoffer Wiik, Lena Boström, Benita Enqvist, Leila Rusi, Annakaisa Sukura, Björn Nyberg

YLE 1987

Databas: 
Vetamix