Känslor

Vårt psykiska liv och våra känslor inverkar på vårt fysiska liv.
Människan är så att säga en psykofysisk helhet.

Vad är känslor och vilken betydelse har de för vår hälsa? Programmet tar upp forskning om känslor och olika experters erfarenheter och råd kring känslor samt känslornas mekanismer.

Magasinprogrammet Solarplexus (2003). Klippet består av hela programmet (30 min.) Delvis på finska.

Länktips:<a data-cke-saved-href=" http://web4health.info/sv/" href=" http://web4health.info/sv/" _blank"="">Info om psykologiska problem

Databas: 
Vetamix