Kärnavfallet delar politiker och forskare

Kärnavfallsfrågan är en svår fråga för både politiker och forskare. Ändå är Finland det första land som bygger en slutförvaringsgrotta för kärnavfall. Våren 2010 föreslås två nya reaktorbyggen i Finland.

Våren 2010 föreslog regeringen att två nya kärnreaktorer ska byggas i Finland. Den ena ska byggas av Fennovoima i Simo eller Pyhäjoki, den andra av Industrins Kraft i Olkiluoto. Riksdagen avgör slutligen hur många reaktorer det blir.

Slutförvaringen av kärnavfall delar forskarnas åsikter. Finland är det första landet i hela världen som håller på med att bygga slutförvaring av kärnavfall. Varken i media eller bland politikerna har kärnkraften väckt nämnvärd debatt, trots demonstrationer mot en utbyggnad.

Meningen är att kärnavfallet ska förvaras intakt i bergsgrunden i Olkiluoto i minst 100 000 år.

Redaktör: Antonia Berg
TV-nytt 2010
Bild: Ur filmen Into Eternity av den danska regissören Michael Madsen

Materialet lämpar sig för högstadiet och gymnasiet.

Diskutera i klassen efter att ni sett på inslaget: Vilka spontana reaktioner väckte inslaget i klassen? Hur mycket engagerar kärnavfallet eleverna? Hur låter argumentet att Finland som första land i världen bygger ett slutförvaringsutrymme för kärnavfall? Vilka är de viktigaste argumentet för och emot kärnkraft som energiform? Varför är Finland och Frankrike de främsta förespråkarna för kärnkraft? Hur mycket används kärnkraft annanstans i världen, i de andra nordiska länderna? Googla och diskutera vidare om beslutet att bygga ut mera kärnkraft i Finland!

Länktips:

Forskare: För snabb tidtabell för slutförvaringsstation

Mofi-länktips!:
Ydinjätteen loppusijoittamisen lupa-aikataulu liian kireä

Varför förs det ingen debatt om kärnavfall i Finland?

"Vitamininjektion behövs i norr"

Häkämies: Kärnkraftsbeslutet kan komma att skjutas upp

Demonstration mot kärnkraft i Helsingfors

"Kärnkraftsfrågan behandlas för snabbt"

"Regeringen föreslår två reaktorer"

"Till filmen "Into Eternity"s hemsida"

Historiskt material ur Yles arkiv:

"Kärnkraften i Finland"


Databas: 
Vetamix