Kaffekulturen i Finland

Hur har kaffekulturen ändrats? Vem är redo att betala lite extra för bättre kaffe?

Det höga kaffepriset drabbar inte de små aktörerna inom branschen, utan snarare tvärtom. Allt flera satsar på kvalitet framför kvantiet. Intresset för specialkaffe har ökat och man kan se en förändring i kaffekulturen.

Här hittar du mera information om kaffe:
(finska) http://www.kahvi.net/
(svenska) http://www.kaffeinformation.se/

Ett utdrag ur TV-nytt
YLE FST 2011

Databas: 
Vetamix