Kauhajoki ett år senare

TV-Nytt besöker Kauhajoki för att se hur ortens invånare och studerande mår med anledning av att det gått ett år efter skolskjutningen.

Intervjuade: överläkare Kirsi Kähärä; studerande Tuomo Lautaporras

Nyhetsuppläsare: Fredrik Wahlström
Redaktör: Mischa Hietanen
Bild: Jyrki Karjalainen
Klipp: Jussi Pernaa

ur TV-Nytt
YLE FST 2009

Databas: 
Vetamix