Kvinnan i Frankrike

I det här programmet får vi se hur en vanlig, fransk kvinna lever sin vardag. Hon ska vara mor, hustru och arbeta långa dagar.

Det är inte lätt att kombinera rollen av den klassiska familjemodern med långa arbetsdagar. Vi följer här en fransk kvinna från morgonbestyren med familjen, via hennes jobb och matbutiken tillbaka till hemmet.

I programmet tar man också upp kvinnans ställning i det franska samhället, arbetsmarknaden, politik och vardag. Allt betraktas ur ett kvinnligt perspektiv.

Programmet går helt på franska och saknar översättning. Det lämpar sig bäst för längre hunna studerande.

La France au feminin
YLE 1997

Databas: 
Vetamix