Lång väg till Norrskärs fyr

Fyrmästare Evert Söderholm på Norrskär berättar om hur det är att bo ute i skärgården på vintern.

Det tog länge att ta sig ut till skäret, säger lotsen Evert Stolpe. Norrskär ligger 40 kilometer utanför fastlandet.

Redaktörer: Harry Granberg, Christoffer Wiik

YLE 1986


Databas: 
Vetamix