Löss

Löss är små 2-3 mm långa insekter som inte lever i naturen utan på människan.

Huvudlusen som trivs i håret livnär sig på blod. Varifrån kommer lössen? Varför finns det ofta löss i skolan? Vad ska man göra för att inte få löss?

Redaktör: Ann-Catrin Rosenberg
Utdrag ur Pussel
YLE

Databas: 
Vetamix