Måttet är rågat, del 1. Bostadsmarknaden

När den amerikanska bostadsmarknaden kraschade fick det långtgående följder också i många europeiska länder.

Den amerikanska bostadsmarknaden kraschade och drog i den nedgående spiralen med sig världsekonomin som påverkade bland andra Norge, Spanien, Estland och på Irland.
Kan lösningen på problemen kanske hittas i Kina?

Tips:
Se också de andra delarna av Måttet är rågat, ekonomi på Vetamix!

Redaktör: Joakim Lax/ Yle 2011
Andra medverkande i programmet:
Tomas Lindh
Peter Lüttge
Göran Palm och Pekka Palmgren

Materialet lämpar sig för högstadiets övre klasser och gymnasiet.
 

Databas: 
Vetamix