Måttet är rågat, del 4. Konkurs.

Kan ett land gå i konkurs? Och vilka följder har det här på andra länder och andra länders ekonomi?

Konkurs. En tillräckligt stor aktör eller ett viktigt företag går inte i konkurs för det finns alltid hjälp att få. "Grannarna" är rädda för att en konkurs hotar även deras image och verksamhet. I den här delen besöker vi Island, Irland, Italien och Grekland.

Tips:
Se också de andra delarna av Måttet är rågat, ekonomi på Vetamix!

Redaktör: Joakim Lax/ Yle 2011
Andra medverkande i programmet:
Tomas Lindh
Peter Lüttge
Göran Palm och Pekka Palmgren

Materialet lämpar sig för högstadiets övre klasser och gymnasiet.
 

Databas: 
Vetamix