Måttet är rågat, del 5. Råvaror.

Utbud och efterfrågan är de faktorer som bestämmer en råvaras huvudsakliga pris. Vad gör vi när tillgånen på olja sakta sinar och vad händer i världen när den tar slut?

Allt är inte guld som glimmar.
Olja, metaller och gud vet vad. Alla behöver de här råvarorna men det är inte priset på varan som avgör utan utbud och efterfrågan på marknaden.
Manipulationen ökar och moralen sviktar..

Tips:
Se också de andra delarna av Måttet är rågat, ekonomi på Vetamix!

Redaktör: Joakim Lax/ Yle 2011
Andra medverkande i programmet:
Tomas Lindh
Peter Lüttge
Göran Palm och Pekka Palmgren

Materialet lämpar sig för högstadiets övre klasser och gymnasiet.
 

Databas: 
Vetamix