Mammors roll genom tiderna

Vi får se ett kort inslag om mammor och hur de har förändrtats genom tiderna. Vad ansåg ungdomar år 1992 om mammor?

Hur har mammors roll ändrats genom tiderna? Förut födde mammor flera barn, uppfostrade dem och skötte om hem och hushåll. Många flickor gick i hushållsskola. De som var speciellt bra kunde få ett hederstecken - riddartecknet av Finlands vita ros. Den sista vita rosen för sådana förtjänster delades ut år 1992. Mammor har förändrats mycket i samhället. Vad tyckte ungdomar år 1992 om mammor och till hurudan mamma skulle de ge den vita rosen?

Vad tror du, har mammor ändrats ännu mera sedan 1992? Hurudan är en bra mamma idag?

Ett utdrag ur X-tra
YLE 1992

Databas: 
Vetamix