Matens väg genom kroppen

Vi följer smörgåsens väg genom matsmältningen.

Vad händer med Kalles ostsmörgås efter att den försvinner in i hans mun? Vi följer smörgåsens väg genom matsmältningen.

Redaktör: Fred Wilen
Utdrag ur Pussel
YLE 2004

Databas: 
Vetamix

Kommentarer