Metamorfosen är naturens underverk

Taggiga larver, värdväxter och puppor - här en kort presentation av fjärilens metamorfos! Från åk 4, t.o.m. högstadiet.

Fjärilarnas metamorfos är ett spännande skeende i naturen som fängslar de flesta. Nässelfjärilen är en av våra färggrannaste fjärilar och vingarnas färg kan man se redan genom den genomskinliga puppan.

Enligt experter utgör fjärilarnas granna färger signaler som andra exemplar av samma art noterar och använder vid t.ex. parningen. Synsignaler är viktiga för speciellt dagfjärilar som har bättre syn än nattfjärilarna.

Följ med metamorfosen i videoklippet, där de fina bilderna är tagna med Kari Hautanens kamera.

Sakkunnig: Entomolog Magnus Östman
Foto: Kari Hautanen
Berättare: Anna Savonius
Vetamix 2010

Diskutera efteråt i klassen:

Vad tyckte eleverna om inslaget? Har de själva sett en puppa kläckas någon gång? Eller har eleverna odlat larver i burk som små?

Diskutera fullständig och ofullständig metamorfos med de äldre eleverna? Jämför metamorfos och evolution.

Lämpar sig för årskurs 4 till och med högstadiet.

Några länktips:

Till Lepidopterologiska sällskapet

Över 2 000 fjärilsarter på Naturhistoriska riksmuseets sidor!

Läs mera om metamorfos i wikipedia

Här en lågstadielektionsmix om fjärilar!

 

Databas: 
Vetamix