Nässelfjäril

Nässelfjärilen är en vanlig fjäril i Finland och man känner lätt igen den på dess vackra färg.

Nässelfjärilen är en allmän dagfjäril här i Finland, och är vanlig också i hela Europa. Nässelfjärilens vingar är vackert färgade i orange, svart och vitt. Dess vingbredd är ca 4 cm. Nässelfjärilen kan man träffa på i trädgården och nära planteringar. Nässelfjärilens puppor har taggar och knölar, färgen kan variera från mörk gråbrun med gyllene fläckar till ljus gröngul. Larverna är svarta med taggar, som dessutom ofta lever många tillsammans. Nässelfjärilen hör till de fjärilar som övervintrar som en fullbildad fjäril och inte som larv, ägg eller puppa. Därför kan man se den flyga redan tidigt på våren.

Foto: Kari Hautanen

Databas: 
Vetamix