Nordiska nybyggare: Snigel och snäcka

Hur har spanska skogssnigeln och vinbergssnäckan kommit till Norden?

Den spanska skogssnigeln, som också kallas mördarsnigeln, är en art i familjen skogssniglar. Mördarsnigeln har oftast en smutsigt rödbrun färg och den blir t.o.m. 12 cm lång. Den spanska skogssnigeln lever på kadaver samt döda och levande växter. Den kan uppträda i stora mängder, vilket har gjort den till ett gissel i trädgårdar. Öknamnet mördarsnigel kommer dock från det faktum att den utövar kannibalism. Vinbergssnäckan är Finlands största snäcka. Den kan bli 10 cm lång och väga 30 gram. Vinbergssnäckan trivs i buskar, ängar, backar och överhuvudtaget i skuggiga ställen. Den äter blad från olika buskar, maskrosblad och sniglars ägg och as. Hur har spanska skogssnigeln och vinbergssnäckan kommit till Norden?

Redaktör: Nicolina Zilliacus-Korsström

Samproduktion UR,YLE Teema, YLE FST 2006

Databas: 
Vetamix