Normaltid och sommartid

Laura Kovero från Finlands Urmuseum intervjuas om Greenwichtiden som styr växlingen mellan normaltid och sommartid. Sommartid är ökning av normaltiden med en timme.

Greenwichtiden som hela världen följer styr tidpunkten då vi vrider våra klockor om till sommartid och tillbaka till normaltid igen. Sommartiden börjar sista söndagen i mars och normaltiden sista söndagen i oktober. I videon talas det om "vintertid" i stället för normaltid. Notera att vintertid är talspråk för det egentliga begreppet normaltid.

Sommartid är ett av de många överenskommelser som man har gjort inom begreppet tid. Trots sitt namn, sommartid, har det egentligen inget att göra med solen som var den första klockan människan orienterade sig efter.

Redaktör: Lena Rosenqvist

Foto: Timo Silvonen, Micke Rundman

Klipp: Simo Lappalainen

Vetamix 2011

Databas: 
Vetamix