Open mind: Dekorationsmålare

I programmet Open Mind - Att välja väg träffar vi Cecilia och Alexandra som skall bli dekorationsmålare.

I programserien Open Mind - Att välja väg presenteras ungdomars val efter grundskolan och gymnasiet. Ungdomar berättar om sina skolor, studier och framtidsplaner. Cecilia Häggblom och Alexandra Hakala som studerar på Kuggomskolan (nuvarande Axxell) på dekorationsmålarlinjen berättar om sina studier.

FST Utbildning & Vetenskap 2003

Skolans hemsida: Axxell

Databas: 
Vetamix