Open mind: Restonom

I programmet Open Mind - Att välja väg träffar vi Cecilia som är intresserad av främmande kulturer.

I programserien Open Mind - Att välja väg presenteras ungdomars val efter grundskolan och gymnasiet. Ungdomar berättar om sina skolor, studier och framtidsplaner. Cecilia som studerar till restonom vid Yrkeshögskolan Sydväst (nuvarande Novia) i Pargas berättar om sina studier och sina framtidsvisioner.

FST Utbildning & Vetenskap 2003

Skolans hemsida Novia

 
Databas: 
Vetamix