Open mind: Skådespelare

I programmet Open Mind - Att välja väg träffar vi Jakob som studerar till skådespelare.

I programserien Open Mind - Att välja väg presenteras ungdomars val efter grundskolan och gymnasiet. Ungdomar berättar om sina skolor, studier och framtidsplaner. Jakob Johansson studerar till skådespelare på Västra Nylands Folkhögskola i Karis. Han berättar varför han valt att studera skådespeleri.

FST Utbildning & Vetenskap 2003

Skolans hemsida Västra Nylands Folkhögskola

Databas: 
Vetamix