Ortnamnet Karleby

I det här klippet åker vi till Karleby. Vi får veta vad ordet "karl" betyder och att det också används i andra europeiska ortsnamn.

Redaktör: Erik M. Snellman

1000 km ortnamn

FST Fakta 1999

Databas: 
Vetamix