Påfågelöga

Påfågelögat är en fjärilsart som förekommer i Europa och Asien.

Påfågelögat har ett vingspann på 55-65 mm och dessa kännetecknas av tydliga blå ögonfläckar mot en rödbrun bakgrundsfärg. Undersidan av vingarna är jämnsvart till färgen. Äggen som är gröna och ovala läggs huvudsakligen på nässelblad och kläcks efter cirka en vecka. Larven är vitprickigt svart, och växer under en knapp månad innan den förpuppas. Påfågelögat lever på gårdsplanen, i trädgårdar och i närheten av planteringar. Larvens föda består av nässelblad. Fjärilen har en sugsnabel för att suga nektar med.

Databas: 
Vetamix