Politisk fånge

I TV-nytt träffar vi Mike Fröhel som har ytterst smärtsamma minnen från tiden då Berlinmuren ännu stod kvar.

Klippet saknar textning och passar bra t.ex. för undervisning i tyska.

Medverkande: Mike Fröhnel
Redaktör: Håkan Forsgård
Tv-nytt 2003

Databas: 
Vetamix