Räv

Räven är ett av världens mest spridda rovdjur.

Räven är ett av världens mest spridda rovdjur. Den är aktiv året runt och finns i alla miljöer, från kalfjället till städernas parker och villaområden. Den är 100-130 cm lång och väger 5-8 kg. Den har bra syn, hörsel och luktsinne. Räven gräver ut sitt bo, som kallas för lya, i en sandig backe, under stenar eller trädrötter.
Föda: Räven är allätare och äter såväl djur som smågnagare, rådjurskid, harar och insekter men också bär, kadaver och avfall.

Foto: Kari Hautanen

Databas: 
Vetamix